Sezóna 2023 informace

K poslednímu únorovému dni, jako i ve všech předešlých letech, jsem provedl registraci u Českého svazu orientačních sportů a to v počtu 31 závodníků orientačního běhu.

  • těmto je umožněno přihlašovat se jako v minulých letech přes systém JENík a jsou v databázi svazu a jeho systému Oris
  • ostatní, kteří běhali v minulé sezóně a nepřihlásili se v tomto roce, jsou pro tuto sezónu skryti a nemohou se do JENíka a tedy na závody přihlásit

Pokud by jste chtěli letos ještě pravidelně závodit, s výjimkou kategorie příchozích a rodičů s dětmi(ty se můžou celkem libovolně hlásit na závody sami) a jste členem oddílu, kontaktujte mě s dostatečným předstihem mailem.

  • budu muset zařídit registraci u svazu, platby a také vám nastavit přístup do našeho systému JENík
  • počítejte s tím, že to nějakou chvíli trvá
  • toto víceméně akceptuji pouze u nováčků
  • u zkušených orienťáků je tvrdý termín registrace do konce února, takže opravdu jen ve výjimečných případech…