O nás


Informace, Kontakty, Bankovní účet, Poplatky, Práva a Povinnosti, Registrace:


Základní informace:

 • Oddíl Orientačního Běhu působící při SK Jenišovice, z.s. (do 18.3.2022 TJ Sokol Jenišovice) datuje svoji činnost již od roku 1985 a za celou jeho existenci prošlo jeho řadami přes stovku členů, ať již v dětských, dospěláckých a nebo veteránských kategoriích. Členové se aktivně účastní mnoha závodů včetně místní Ještědské oblasti, taktéž i vícedenních soutěží po celé České Republice, žebříčkových závodů, mistrovství oblasti i ČR, někteří i ve světě.
 • Oddílová zkratka ve Svazu orientačních sportů: JEN
 • Sportujeme pro radost z pohybu v lese a pokud se nám něco v lese nevydaří nehroutíme se z toho…
 • Pokud vás tento sport zajímá a máte chuť si zaběhat v lese s mapou a buzolou a jste z blízkého okolí Jenišovic ozvěte se na e-mail nebo přijďte na nějaký náš trénink.
 • Registrace: Český svaz orientačních sportů, zkratka oddílu JEN. Český svaz orientačních sportů (ČSOS) sdružuje sportovce z odvětví orientační běh (OB), lyžařský orientační běh (LOB), orientačních závodů na horských kolech (MTBO) a Trail-O.

Kontakty:

Vedoucí oddílu OB Jenišovice:

 • Michal Zabořil: objenzavináčseznam.cz

Bankovní účet oddílu:

 • Bankovní účet oddílu: 2801586899/2010
 • Variabilní symbol: registrační číslo bez prvních tří písmen (jen číselná část)
 • Platba i za celou rodinu. Do poznámky pro příjemce napište jména a částky jak platbu rozdělit!!!

Roční oddílové poplatky (2024) jsou tvořeny těmito položkami:

 • členský příspěvek SK Jenišovice. Děti, studenti do 26let a senioři v důchodu 100,-Kč, výdělečně činní 200,-Kč
 • příspěvek oddílu orientačního běhu 100,-Kč
 • registrační roční poplatek placený Českému svazu orientačních sportů, děti do 3 let zdarma, ostatní 200,-Kč
 • celkem tedy součet tří výše uvedených poplatků

Co získáváte zaplacením všech těchto poplatků? Práva člena oddílu:

 • přístup do oddílového přihlašovacího systému JENík, který je spolu s našimi stránkami středobodem informací oddílu, jenik.zaborilovi.cz
 • můžete se přihlašovat a účastnit za oddíl závodů uvedených v přihlašovacím systému, úhrady startovného provádíme jednotně za oddíl (pro přihlášky v 1.řádném termínu!)
 • můžete se účastnit našich tréninků, ale také tréninků spřáteleného turnovského oddílu, s kterým máme vyjednanou naši návštěvu (výměnou pro ně uspořádáme trénink my, oceníme vaši pomoc)
 • závody ještědské oblasti vám z 50% zaplatí oddíl. Pokud závod diskvalifikujete nebo se ho vůbec nezúčastníte uhradíte startovné v plné výši. V případě nemoci a její omluvy před závodem uhradíme 50%
 • Pokud se přihlásíte po 1.řádném termínu přihlášek a pořadatel toto zmeškání promítne do ceny startovného(typicky 50, 100% navíc), uhradíte celé své startovné v plné výši hotově při prezentaci oddílu
 • pokud vyhrajete závod ještědské oblast uhradíme 100% startovného, to se netýká dětsko-rodičovské kategorie HDR a také kategorií typu příchozí a tréninková trať
 • 100% úhradu startovného uhradíme při výhře nebo na stupních vítězů na závodech na úrovni České republiky (např. Mistrovství ČR), nebo v případě výborného sportovního výkonu. Toto je plně v kompetenci vedoucího oddílu
 • Aktivním členům reprezentujících celoročně oddíl může být uhrazeno startovné na různých i vícedenních závodech. Toto je plně v kompetenci vedoucího oddílu

A jaká jsou naopak povinnosti člena?

 • reprezentovat a dělat dobré jméno oddílu a to nejen sportovními výkony
 • dodržovat při sportu Fair-play a zásady lidské slušnosti
 • hradit finanční závazky vůči oddílu
 • sledovat informace a dění především na našich stránkách a v přihlašovacím oddílovém systému
 • pomáhat s oddílovou činností, s tréninky, projevovat aktivitu ve všech směrech
 • komunikovat a nevytvářet negativní emoce

Registrace Český svaz orientačních sportů:

 • každý rok zadáváme do evidence Orisu (tedy svazového systému) kdo bude v aktuálním roce závodit
 • proto každý rok potřebujeme vědět jestli budete jezdit na závody
 • bez registrace se nemůžete zúčastňovat závodů pod hlavičkou svazu(ČSOS)
 • jedinou výjimkou je kategorie příchozích, ale musíte se sami přihlásit u pořadatele, sami hradit startovné, vše ve vaší režii
 • bez registrace u ČSOS vám bude pozastavena možnost přihlásit se do našeho přihlašovacího systému JENík, přihláška by stejně neprošla
 • pokud nebudete v aktuálním roce závodit, dejte nám to také vědět, ať se nestane, že na někoho zapomeneme
 • nový členové a ty co nějakou dobu nezávodili nám musí nahlásit své úmysly ideálně začátkem února, nebo až v průběhu roku