Vánoční double 2023 na sv. Štěpána

Po pěti letech opět uspořádáme i s pomocí členů turnovského oddílu vánoční závod na sv.Štěpána, tedy 26.12.2023.

Závod je Memoriálem Gerharda Műllera, zakladatele našeho oddílu.

Centrum bude v tělocvičně místní základní školy. Půjde o první kolo Turnovské zimní ligy.

Můžete se těšit na dvoukolový závod. Jeho první část (halový OB v budově školy) pro vás připraví zdejší absolvent Honza Mencl. Vesnický sprint, který bude druhým kolem závodu, už připravuje Lenka Šritrová.

Podrobnější informace na Orisu.

Závod je určen převážně pro členy oddílů Jenišovic a Turnova(TUR i TUV), jakož i dalších našich známých a kamarádů z přilehlého okolí a nebo zde dříve žijících.

Těšíme se!

Proč být orienťákem?

Pokud se chceš seznámit s orientačním během a dozvědět se o něm co nejvíce zde máš možnost:

Vydáno metodickou radou ČSOS

Sezóna 2023 informace

K poslednímu únorovému dni, jako i ve všech předešlých letech, jsem provedl registraci u Českého svazu orientačních sportů a to v počtu 31 závodníků orientačního běhu.

  • těmto je umožněno přihlašovat se jako v minulých letech přes systém JENík a jsou v databázi svazu a jeho systému Oris
  • ostatní, kteří běhali v minulé sezóně a nepřihlásili se v tomto roce, jsou pro tuto sezónu skryti a nemohou se do JENíka a tedy na závody přihlásit

Pokud by jste chtěli letos ještě pravidelně závodit, Pokračovat ve čtení „Sezóna 2023 informace“