Pěkné Prázdniny 2018 – nepřihlášeno

Pro přihlášení jsme udělali maximum, ale během 31 sekund byla kapacita 1300 volných míst naplněna a přihlášku v tomto limitu nebylo možné zadat a tak na nás zbyla jen role náhradníků(mezi cca 700 dalšími).

Popularita tohoto závodu je veliká a limit možných startujících daný ochránci přírody bohužel malý…

Ale naděje, jak se říká, umírá jako poslední.