2015-12-26, 15.ročník halového OB- ZŠ Žižkova Turnov