Vánoční double 2018

Závod se uskuteční na den sv. Štěpána, tedy 26.12.2018 v ZŠ Jenišovice v ranních hodinách. Jedná se o první závod Jarnězimní turnovské ligy 2018/2019 a je určen především pro členy TUR a JEN a není připraven pro malé děti a úplné začátečníky.

Jedná se o dvoukolový závod, jehož první část proběhne ve vnitřních prostorách Základní školy v Jenišovicích na motivy legendárního Halového mistrovství v OB. Druhá část – sprint bude soustředěna do vesnické zástavby, malého parku a areálu ZŠ.

Výsledné časy se určují součtem časů z obou částí.

Rozpis zde

Přihlášky zde (přihlašujte se do 18.12.2018), pokud máte nějakou potíž s přihláškou pište na zaborilovi@atlas.cz

Seznam přihlášených zde

Pokyny (nejpozději do 22.12.2018)

Startovka (nejpozději do 22.12.2018)

Pěkné Prázdniny 2018 – nepřihlášeno

Pro přihlášení jsme udělali maximum, ale během 31 sekund byla kapacita 1300 volných míst naplněna a přihlášku v tomto limitu nebylo možné zadat a tak na nás zbyla jen role náhradníků(mezi cca 700 dalšími).

Popularita tohoto závodu je veliká a limit možných startujících daný ochránci přírody bohužel malý…

Ale naděje, jak se říká, umírá jako poslední.