Příspěvky a důležité informace 2019

V přihlašovacím systému jsem provedl vyúčtování letošních členských poplatků. Proveďte prosím co nejdříve jejich hotovostní úhradu u Jirky Richtra nebo pro jablonecké u mě v práci. Placení bankovním převodem prozatím není reálné, ale uvidíme v příští sezóně, letošní novinkou bude zobrazování vašich finančních závazků v přihlašovacím systému, ale prozatím budeme pracovat se zpětnou platbou, v jiných oddílech fungují obráceně, tedy vytvořením kreditu a jeho čerpáním.

Editace textu 19.2.2019: Rozhodli jsme se, že založíme bankovní účet pro poplatky našeho oddílu již teď, abychom vyšli vstříc i za cenu náročnější účetní práce, spojené s dalším bankovním účtem spolku. Jakmile bude a také otestována propojenost s přihlašovacím systémem dáme vědět veškeré instrukce. Tím rozhodně nebude ukončena možnost hotovostní platby, půjde o souběžnou možnost úhrad.

Ve většině záležitostí se obracejte prosím na mě, nebo jako doposud na Jirku, který mě své povinnosti postupně a nenápadně předává. V tomto přechodném období budeme oba vedoucími oddílu.

Poplatky jsou tvořeny těmito položkami:

 • členský příspěvek TJ Sokol Jenišovice. Po výroční členské schůzi 16.2.2019 byli navýšeny a jsou tedy nyní pro děti a důchodce 100,-Kč, pro výdělečně činné 200,-Kč. Pokud je nemáte uvedené jsou vybírány v dalším oddíle, kde jste aktivní(např.Pavla a Anetka)
 • oddílový příspěvek, zvýšený z 50 na 100,-Kč
 • registrační roční poplatek placený Českému svazu orientačních sportů, děti do 10-ti let zdarma, děti do 14-ti let 40,-Kč, ostatní 100,-Kč

Pro představu a pro ty co nejsou tak sehranní s přihlašovacím systémem(platba všech poplatků včetně členského Sokolu Jenišovice):

 • děti do 10-ti let 200,-Kč
 • děti do 14-ti let 240,-Kč
 • výdělečně činný 400,-Kč
 • důchodci 300,-Kč

Co získáváte zaplacením těchto poplatků? Práva člena oddílu:

 • přístup do oddílového přihlašovacího systému, který je spolu s našimi stránkami středobodem informací oddílu
 • můžete se přihlašovat a účastnit za oddíl závodů uvedených v přihlašovacím systému, úhrady startovného provádíme jednotně za oddíl
 • můžete se účastnit našich tréninků, ale také tréninků spřáteleného turnovského oddílu, s kterým máme vyjednanou naši návštěvu(výměnou pro ně uspořádáme trénink my, oceníme vaši pomoc), obdobně máme dohodnuté s jabloneckým Otou tréninky
 • závody ještědské oblasti vám z 50% zaplatí oddíl. Pokud závod diskvalifikujete nebo se ho vůbec nezúčastníte uhradíte startovné v plné výši. V případě nemoci a omluvy před závodem uhradíme 50% . Pokud se přihlásíte po termínu přihlášek a pořadatel toto zmeškání promítne do ceny startovného(typicky 50, 100% navíc), uhradíte toto zvýšení v plné výši.
 • pokud vyhrajete závod uhradíme 100% startovného, to se netýká dětsko-rodičovské kategorie HDR a také kategorií typu příchozí, tréninková

A jaká jsou naopak povinnosti člena?

 • reprezentovat a dělat dobré jméno oddílu a to nejen sportovními výkony
 • dodržovat při sportu Fair-play a zásady slušnosti
 • hradit finanční závazky vůči oddílu
 • sledovat informace a dění především na našich stránkách a v přihlašovacím oddílovém systému
 • pomáhat s oddílovou činností, s tréninky, projevovat aktivitu ve všech směrech
 • komunikovat a nevytvářet negativní emoce

Pokud chcete nějaké své zážitky ze závodů předat dalším k přečtení a vůbec bylo by fajn, kdyby jste i někdo další přispívali na našich stránkách budu rád. Nebuďte jen pasivními čtenáři, ale zkuste být více aktivními. Rád vám s uveřejněním pomůžu nebo klidně zřídím přístup do WordPressu ve kterém stránky tvořím a spravuji. Není to nic těžkého, v podstatě podobné textovému editoru.